Komisje Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

Komisja działa w zakresie:

 • budżetu, w tym podatków i opłat lokalnych,
 • infrastruktury komunalnej miasta i gminy,
 • zaopatrzenia w nośniki energii,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego
 • targowisk,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
 • publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
 • ładu przestrzennego i gospodarki terenami,
 • gminnych dróg, ulic, mostów i placów.

  Skład Komisji:

 •  Andrzej Nowacki (przewodniczący)

 • Robert Idkowiak

 •   Piotr Jakubiak
 •   Sławomir Patryniak
 •   Dariusz Kołaczkowski
 •   Ryszard Zawodny
 •   Anna Misiak

      
 • Komisja Spraw Społecznych

  Komisja działa w zakresie:

 • ochrony zdrowia,

 • pomocy społecznej,

 • oświaty,

 • kultury,

 • kultury fizycznej i sportu,

 • ochrony środowiska,

 • organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

 • zieleni komunalnej i zadrzewień,

 • porządku publicznego i ochrony p.poż.

   

  Skład komisji:

 • Karol Jankowiak (przewodniczący)

 • Marcin Borowczyk

 • Sławomir Jarosz

 • Jacek Iwański

 • Irena Konarczak-Bojanek

 • Marek Wieczny

 

Komisja Rewizyjna

Zakres działania Komisji Rewizyjnej

 Skład komisji:

 • Marcin Borowczyk (przewodniczący)
 • Piotr Jakubiak
 • Irena Konarczak–Bojanek
 • Sławomir Patryniak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Petycji i Wniosków

Skład komisji:

 • Robert Idkowiak (przewodniczący)
 • Anna Misiak
 • Jacek Iwański
 • Ryszard Zawodny
 • Dariusz Kołaczkowski

    

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:381