Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

 1. wniosek o wpis do CEIDG
 2. wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Data powstania zmiany (RRRR-MM-DD)
 3. wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
 4. wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
 5. zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. 2019r. poz. 1292 z póżn.zm)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. 2018r. poz. 648)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. 2019r. poz. 1291 z póz.zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 2019r. poz. 1079 z póz.zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej(Dz. 2018r. poz. 650)
 • ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. 2018 poz.1629 z póź.zm)
I. WYMAGANE DOKUMENTY

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
 Dowód osobisty do wglądu.

II OPŁATY

• Nie pobiera się opłaty

III. TERMIN ODPOWIEDZI

nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku

IV KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji podmiotów gospodarczych – pokój nr 10, tel. 62 72 19 330

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu ww. danych do systemu teleinformatycznego. Wpis będzie uważany za dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od czynności gminy polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu go do CEIDG nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym CEIGD jest Minister Rozwoju

VII. UWAGI
 1. Po złożeniu wniosku CEIDG 1 przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informację z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej .
 2. Wniosek CEIDG i załączniki do wniosku www.ceidg.gov.pl
 3. Sprawy przedsiębiorcy - Biznes.gov.pl
Formularze

Wniosek CEIDIG

Autor: Urszula Marciniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 11:34przez: Urszula Marciniak
Opublikowano:2021-03-18 11:34przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 11:23przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:3755

Rejestr zmian

 • [2021-03-18 11:23:13]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo