Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej lub udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, który ma być dostępna cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
Termin realizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski odpowie na wniosek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  powiadamia  wnioskodawcę  o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność. Termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem.

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski może odmówić  zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności  w zakresie określonym we wniosku  Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski powiadomi wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskaże rozwiązanie alternatywne.  .

Złożenie wniosku

Wniosek można:
1.Przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
2. Złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w godzinach pracy Urzędu;
3. Przesłać za pośrednictwem EPUAP (adres skrzynki ePUAP /UMiGKozminWlkp/SkrytkaESP);
4. Przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kozminwlkp.pl

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej we wniosku, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2021 poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej docx

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej pdf

RODO Klauzula informacyjna

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-17 15:29przez:
Opublikowano:2022-03-17 15:51przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-03-17 15:46przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:1535

Rejestr zmian

  • [2022-03-17 15:46:34]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-03-17 15:36:29]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-03-17 15:36:05]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-03-17 15:08:45]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo