Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - ZGŁOSZENIE, WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY, PRZEDŁUŻENIE OKRESU CZASOWEGO WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU, KOREKTA DEKLARACJI
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 • uchwała Nr XIV/82/2019 z dnia 6.11.2019 r. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9262),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018, poz. 2436).
I. WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja na podatek od środków transportowych DT – 1(F-PiK – 15/01) wraz z załącznikiem dodeklaracji – DT-1/A (F-PiK-15/02).

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Nie dotyczy.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. podatków i opłat – pokój nr 1, tel. 62 7219 335,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na dany rok podatkowy bez wezwania do dnia 15 lutego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie.
 2. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. W przypadku nieuiszczenia raty podatku w ustawowym terminie Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI
 1. Obowiązek podatkowy powstaje:
  - w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zarejestrowany,
  - w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został nabyty,
  - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania go z ruchu.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa:
  - z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany,
  - z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  - z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został sprzedany.
 3. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach do: 15 lutego i 15 września roku podatkowego. Odrębne terminy płatności ustawa przewiduje w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 lutego.
Formularze

Deklaracja

Załącznik do deklaracji

Autor: Hanna Plewińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 10:46przez: Hanna Plewińska
Opublikowano:2021-03-18 10:48przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 10:47przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1481

Rejestr zmian

 • [2021-03-18 10:47:58]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 10:47:10]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 10:34:59]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo