Wykaz rejestrów i ewidencji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 1.  rejestr uchwał Rady Miejskiej
 2.   rejestr aktów prawa miejscowego
 3.   rejestr interpelacji radnych
 4.   rejestr nadanych odznak "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej"
 5.  rejestr nadania tytułu "Honorowego Obywatela Koźmina Wielkopolskiego"
 6.   rejestr klubów radnych
 7.   rejestr wypadków przy pracy
 8.   rejestr zarządzeń Burmistrza
 9.  rejestr upoważnień
 10.  rejestr skarg i wniosków
 11.  rejestr kar i wyróżnień
 12.   rejestr emerytur i rent
 13.   rejestr delegacji
 14.  książka kontroli
 15.  rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
 16. rejestr instytucji kultury
 17.   rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 18.   rejestr korespondencji wpływającej
 19.  rejestr przesyłek wychodzących
 20.   rejestr ogłoszeń wywieszanych na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy
 21.  rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych
 22.  rejestr umorzeń
 23.  rejestr odroczeń
 24.   rejestr zaświadczeń
 25.  rejestr gruntów czasowo zwolnionych z podatku
 26.   rejestr ulg inwestycyjnych
 27.   rejestr ulg żołnierskich
 28.   rejestr udzielonej pomocy publicznej
 29.   rejestr zleceń i zamówień
 30.   rejestr gruntów komunalnych
 31.   rejestr umów dzierżawnych
 32.   rejestr wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego
 33. rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 34.   rejestr nadanych numerów porządkowych nieruchomości
 35.   rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
 36.   ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego
 37.   rejestr umów
 38.   rejestr udzielonych zamówień publicznych
 39.   komputerowy rejestr wydanych decyzji na wycinkę drzew
 40.   rejestr gospodarstw objętych dyrektywą azotową
 41.  rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 42.  rejestr osób skierowanych przez sąd do prac na cele publiczne
 43.  rejestr uszkodzonych szyb (zbitych) w przystankach autobusowych
 44.   rejestr uzgodnień branżowych w sprawie zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych
 45.   rejestr przedpoborowych
 46.   rejestr wniosków o stypendia
 47.   rejestr zapewnień
 48.  rejestr przesyłanych dokumentów do ewidencji ludności
 49.   rejestr przekazania dokumentów do miejscowej ewidencji ludności
 50.   rejestr przekazania dowodów osobistych osób zmarłych w/m
 51.   rejestr wysłanych kopert dowodów osobistych książeczkowych
 52.   rejestr wysłanych kopert dowodów osobistych (nowych)
 53.   rejestr dowodów osobistych do makulacji
 54.   rejestr wydanych dowodów osobistych z obcymi znakami diaktrycznymi
 55.  przyjmowanych wniosków dowodów osobistych
 56.  rejestr zgłoszeń pobytu czasowego cudzoziemców
 57.   rejestr zgłoszeń meldunkowych
 58.   rejestry numeryczne dowodów osobistych książeczkowych (6 szt.)
 59.  rejestr wyborców
 60. rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG Koźmin Wlkp.
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Irena Maroszek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:219