Jesteś tutaj: Start / Odpady komunalne

Odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski

Uchwała Nr XIII.75.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski – obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłat

Uchwała Nr XVIII.107.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – obowiązuje od 1 marca 2020r.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII.76.2019 RADY MIEJSKIEJ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym – obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XVIII.108.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – obowiązuje od 1 marca 2020r.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG Koźmin Wlkp.
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Radwańska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:261