Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Wymeldowanie decyzja administracyjna

Wymeldowanie decyzja administracyjna

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO NA PODSTAWIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z póź. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z póź. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wymeldowanie,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej,
II. OPŁATY

Opłata skarbowa; 10,-zł. uiszczana w kasie Urzędu MiG Koźmin Wielkopolski lub na konto UMiG 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 1 miesiąca.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 3, tel. 62 72 19 332

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Urząd Miasta i Gminy przeprowadza wizję lokalną, przesłuchuje świadków, wysyła zapytania o karalność osoby, o wymeldowanie, której strona wnosi.
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. UWAGI

Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Przepisy ustawy o ewidencji ludności mają charakter porządkowy. Istotą ewidencji ludności jest to, aby rejestracja miejsca pobytu była zgodna ze stanem faktycznym.

Autor: Dominika Wielebska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 11:22:09przez: Dominika Wielebska
Opublikowano:2021-03-18 11:22:09przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 11:12przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:630

Rejestr zmian

  • [2021-03-18 11:12:45]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo