Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29.08.1997r.. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz.1325 z późn .zm.),
  • ustawa z  16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  (Dz.U. Z 2020 r., poz. 730).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie zaświadczenia (F-PiK – 13/01)

II. OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 21 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 5 dni.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 72 19 336

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Zaświadczenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. po złożeniu wniosku przez zainteresowanego,
  2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

VII. UWAGI

Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.

Formularze

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Michalak - Kowal
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:262