Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2005.

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2005, który został zatwierdzony na sesji w dniu 18 lutego 2005r.

W ubiegłym roku Komisja odbyła 15 protokołowanych posiedzeń, z czego 10 dotyczyło głównie tematyki związanej z szczegółowym omawianiem materiałów sesyjnych. Na pozostałych posiedzeniach Komisja zajmowała się sprawami zawartymi w planie pracy i tak: 23 maja odbyło się posiedzenie, podczas którego dokonano analizy wydatków w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” oraz analizy wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych. Zapoznano się także z organizacją zimowego utrzymania dróg. Wyjaśnień w tym zakresie udzielili pracownicy Urzędu MiG.

W dniach 19 października i 15 listopada Komisja odbyła spotkania wyjazdowe, podczas których zapoznała się ze stanem technicznym świetlic wiejskich oraz innych obiektów komunalnych na terenie gminy. Dokonano także oceny stanu zieleni. Na posiedzenia te poproszono pracowników Urzędu MiG odpowiedzialnych za stan techniczny pomieszczeń komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy. Poproszono również Dyrektora Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej. Podsumowanie wizytacji świetlic odbyło się 14 grudnia. Komisja odnosząc się do poszczególnych świetlic uznała, że w przypadku Mokronosa najlepszym rozwiązaniem będzie przeznaczenie tego budynku na inne wykorzystanie. W tym dniu Komisja dokonała także wizji lokalnej związanej z wnioskiem o postawienie dodatkowej lampy w Białym Dworze.

20 grudnia na posiedzenie poproszono Dyrektora Gimnazjum w Koźminie Wlkp. oraz Prezesa Koźmińskich Usług Komunalnych. Dokonano oceny wydatków materialnych związanych z utrzymaniem Gimnazjum w Koźminie Wlkp., zapoznano się także z procesem wychowawczym. Ponadto omówiono działalność wysypiska odpadów oraz zapoznano się z kosztami wydatków dotyczących wody i ścieków.

Protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Zestawienie obecności na posiedzeniach Komisji w 2005r.:

1. Janusz Burdziąg                     12 x obecny,      3 x nieobecny

2. Leszek Chojnicki                    14 x obecny,      1 x nieobecny

3. Roman Goliński                      15 x obecny,

4. Marian Idkowiak                    15 x obecny,

5. Jan Kostka                             15 x obecny

6. Jerzy Lizak                            15 x obecny

7. Konrad Tomczak                    15 x obecny

 

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych
( - ) Janusz Burdziąg


Data dodania dokumentu: 2006-03-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski