Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Starej Obrze

Wykaz osób spełniających wymagania formalne

 

 1. Dorota Dymarska- Nowa Obra

 2. Adam Janicki – Koźmin Wlkp.

 3. Angelika Kaj – Koźmin Wlkp.

 4. Małgorzata Kościelna – Koźmin Wlkp.

 5. Marzena Kotowska – Koźmin Wlkp.

 6. Sylwia Kowalska – Koźmin Wlkp.

 7. Katarzyna Marcisz – Koźmin Wlkp.

 8. Sylwia Robakowska – Koźmin Wlkp.

 9. Sylwia Skowrońska – Koźmin Wlkp.

 10. Piotr Skowroński – Koźmin Wlkp.

 11. Żaklina Staniewska – Wałków

 12. Beata Tomczak – Koźmin Wlkp.

 

Po analizie przedstawionych dokumentów najlepszą ofertę przedstawił Pan Adam Janicki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Spośród 5 zakwalifikowanych kandydatów Pan Adam Janicki spełnił największą liczbę

stawianych wymagań niezbędnych i dodatkowych, które podlegały analizie merytorycznej:

-  wykształcenie

-  umiejętność obsługi komputera

-  nie był karany za przestępstwa umyślnie popełnione

-  posiada polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-  cieszy się nieposzlakowaną opinią

zna język angielski

Wobec powyższego na stanowisko referenta administracji szkolnej w wymiarze 1/2 etatu  

w  Szkole Podstawowej w Starej Obrze dyrektor postanawia zatrudnić Pana Adam Janickiego.

 

Irena Jaskółka-

                             Dyrektor Szkoły Podstawowej

                             w Starej Obrze


Data dodania dokumentu: 2006-02-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski