Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Starej Obrze

Wykaz osób spełniających wymagania formalne

 

 1. Dorota Dymarska- Nowa Obra

 2. Adam Janicki – Koźmin Wlkp.

 3. Angelika Kaj – Koźmin Wlkp.

 4. Małgorzata Kościelna – Koźmin Wlkp.

 5. Marzena Kotowska – Koźmin Wlkp.

 6. Sylwia Kowalska – Koźmin Wlkp.

 7. Katarzyna Marcisz – Koźmin Wlkp.

 8. Sylwia Robakowska – Koźmin Wlkp.

 9. Sylwia Skowrońska – Koźmin Wlkp.

 10. Piotr Skowroński – Koźmin Wlkp.

 11. Żaklina Staniewska – Wałków

 12. Beata Tomczak – Koźmin Wlkp.

 

Po analizie przedstawionych dokumentów najlepszą ofertę przedstawił Pan Adam Janicki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Spośród 5 zakwalifikowanych kandydatów Pan Adam Janicki spełnił największą liczbę

stawianych wymagań niezbędnych i dodatkowych, które podlegały analizie merytorycznej:

-  wykształcenie

-  umiejętność obsługi komputera

-  nie był karany za przestępstwa umyślnie popełnione

-  posiada polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-  cieszy się nieposzlakowaną opinią

zna język angielski

Wobec powyższego na stanowisko referenta administracji szkolnej w wymiarze 1/2 etatu  

w  Szkole Podstawowej w Starej Obrze dyrektor postanawia zatrudnić Pana Adam Janickiego.

 

Irena Jaskółka-

                             Dyrektor Szkoły Podstawowej

                             w Starej Obrze


Data dodania dokumentu: 2006-02-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski