Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji

XXXI sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 10 lutego 2006r. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9 o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2005r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2006.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij],

b) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [kliknij],

c) zmiany rocznego programu współpracy gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij].

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XXXI sesji.


Data dodania dokumentu: 2006-02-03
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-02-07
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski