Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXIX sesji Rady Miejskiej

XXIX sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 6 grudnia 2005r. o godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Sprawozdanie z przetargów.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij],

b) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij],

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 [kliknij]

d) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2006 [kliknij],

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij],

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij],

g) ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku [kliknij],

h) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty [kliknij],

i) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [kliknij],

j) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską [kliknij],

k) zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego o współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2006 roku [kliknij],

l) nabycia nieruchomości [kliknij].

4.       Odpowiedzi na interpelacje radnych.

5.       Wolne głosy i wnioski.


Data dodania dokumentu: 2005-12-01
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-12-06
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski