Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu.


Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru zostały zatrudnione następujące osoby:

Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej

Z dniem 3.10.2005r. został nawiązany stosunek pracy z Panem Henrykiem Góralem, zam. Koźmin Wielkopolski.
Wybrany kandydat został w trakcie przeprowadzonego naboru najwyżej oceniony spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.

Stanowisko do spraw informacji europejskiej i sportu

Z dniem 1.10.2005r. został nawiązany stosunek pracy z Adamem Niedzielą, zam. Skałów.
Wybrany kandydat został w trakcie przeprowadzonego naboru najwyżej oceniony spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.


Data dodania dokumentu: 2005-10-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski