Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Walerianów

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat niżej wymienionego gruntu ornego stanowiącego własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

działka Nr 6/2 w miejscowości Walerianów o pow. 2,30ha,

rola kl. IIIb - 0,99ha, rola kl. IVa - 1,31ha.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – równowartość 10,42q ziarna żyta rocznie, wg ceny przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego.

 

Przetarg na dzierżawę powyższego gruntu odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., pokój nr 25 (budynek od ulicy Przyjemskich) w dniu 7 września 2005r. o godz. 10˚˚.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 8 lub pod numerem telefonu 7219351.