Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w SP Borzęcice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach z dniem 1.10.2005r. zatrudni w sekretariacie szkoły na stanowisku referenta administracyjnego w wymiarze ½ etatu pracownika, który:
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- ma ukończony kurs komputerowy.

Zakres obowiązków:
- prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, przepisywanie korespondencji, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi, prowadzenie dokumentacji uczniów, prowadzenie teczek z aktami osobowymi pracowników szkoły,
- odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze (opłaty za przejazdy dzieci) druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne sekretariatu,
- przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i przepisów bhp,
-dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu uczniów, pracowników i rodziców,
- wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,
- po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka
Borzęcice 136,  63-720 Koźmin Wlkp.
Termin przyjmowania zgłoszeń: od 21 lipca do 3 sierpnia 2005r.