Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w SP Borzęcice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach z dniem 1.10.2005r. zatrudni w sekretariacie szkoły na stanowisku referenta administracyjnego w wymiarze ½ etatu pracownika, który:
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- ma ukończony kurs komputerowy.

Zakres obowiązków:
- prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, przepisywanie korespondencji, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi, prowadzenie dokumentacji uczniów, prowadzenie teczek z aktami osobowymi pracowników szkoły,
- odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze (opłaty za przejazdy dzieci) druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne sekretariatu,
- przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i przepisów bhp,
-dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu uczniów, pracowników i rodziców,
- wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,
- po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka
Borzęcice 136,  63-720 Koźmin Wlkp.
Termin przyjmowania zgłoszeń: od 21 lipca do 3 sierpnia 2005r.