Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Nabór na stanowiska pracy

Aktualne:

Zakończone:

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy  Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko głównego księgowego w Referacie Podatków i Księgowości  w Urzędzie Miasta i Gminy  Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości [kliknij]

Nabór  na stanowisko głównego księgowego w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw księgowości wymiarowej w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy  Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy  Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości wymiarowej w Referacie Podatków i Księgowości 
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Obrze [kliknij]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.K.Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokronosie [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola "Parkowe Skrzaty" Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Strajku Dzieci Koźmińskich 1907/1907 [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M.Konopnickiej w Borzęciczkach [kliknij]

Informacja z dnia 11.05.2016 r. o wynikach naboru na stanowisko do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór  na stanowisko do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 7.04.2016r. o wynikach naboru na stanowisko  do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór  na stanowisko do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 8.03.2016r. o naborze na stanowisko  do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

 

 

 

Informacja z dnia 7.07.2015r. o wynikach naboru na
stanowisko do spraw ewidencji sprzedaży i zakupów VAT w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 22.06.2015r. o wynikach naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw ewidencji sprzedaży i zakupów VAT w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 18.03.2015r. o wynikach naboru na stanowisko do spraw płac w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw płac w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Obrze [kliknij]

Informacja z dnia 28.06.2013r. o wynikach naboru  na stanowisko poborcy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 28.06.2013r. o wynikach naboru na stanowisko   do spraw przyjmowania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko poborcy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw przyjmowania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 2.04.2013r. o wynikach naboru na stanowisko do spraw projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 2.04.2013r. o wynikach naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu [kliknij]

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu - [kliknij]

Informacja z dnia 30.09. 2010 o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Informacja z dnia 25.03.2010 o wyniku naboru na stanowisko do do spraw kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Ogłoszenie o  naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw obsługi kasowej [kliknij]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw obsługi kasowej [kliknij]

Informacja z dnia 28.10.2008 r. o wyniku naboru na stanowisko ds.obsługi kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij

Informacja z dnia 18.09.08 o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na stanowisko ds. księgowości podatkowej [kliknij]

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej [kliknij

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przyjmuje oferty na kandydata na skarbnika gminy /głównego księgowego budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 3.09.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej [kliknij] 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw księgowości budżetowej [kliknij

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds.księgowości budżetowej [kliknij]

Informacja z 8.01.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.promocji i komunikacji społecznej [kliknij]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds promocji i komunikacji społecznej [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informacji europejskiej i sportu - [kliknij]
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej - [kliknij]
Listy osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniach o naborze na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy [kliknij]
Informacja z 16.08.2005r. o zakończeniu procedur naboru na stanowiska ds. informacji europejskiej i sportu oraz ds. kontroli wewnętrznej [kliknij]
Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu - [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości wymiarowej - [kliknij]
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości wymiarowej - [kliknij]
Informacja z 1.12.2005r. o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości wymiarowej - [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska [kliknij]
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska [kliknij]
Informacja z 6.09.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i opchrony środowiska [kliknij]

 

 

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Aktualne:

 

 

 

 

 

 

Zakończone: 

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Borzęcicach [kliknij]

Informacja z dnia 30.12.2009 r. o wyniku przeprowadzonego naboru na stanoiwsko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu [kliknij]

Nabór na stanoiwsko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Informacja z dnia 28.10.2009 r. o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - sekretarka w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nabór na stanowisko pomocnicze - sekretarki w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. [kliknij]

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/09 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. z dnia 01.10.2009 r. w sprawie unieważnienia postępowania związanego z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. (ogłoszenie z dnia 19.08.2009 r.) [kliknij]

Informacja z dnia 09.09.09 o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Informacja z 29.07.09 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta ds.obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach - [kliknij]  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej na 1/2 etatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach - [kliknij]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  referenta administracji szkolnej  w Szkole Podstawowej w Starej Obrze [kliknij]

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - [kliknij]

Informacja z dnia 22.12.2008r. o wyniku naboru na stanowisko referenta administacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im.Strajku Dzieci Koźminskich 1906/1907 [kliknij

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim - [kliknij]

Informacja z 18.09.08 o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. [kliknij

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu [kliknij]

Informacja z dnia 05.05.2008r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej  [kliknij]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim. [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej na 1/2 etatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach [kliknij] 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej na 1/2 etatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach [kliknij]

Informacja z dnia 7.04.08 o wyniku naboru na stanowisko d/s obsługi administracyjnej na 1/2 etatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie  Wlkp. [kliknij] 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij] 

Lista osób, które zakwalifikowano do dalszego etapu naboru na kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij] 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze [kliknij]
Informacja o wyniku naboru na stanowisko sekretarki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej [kliknij]
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [kliknij]
Informacja z 09.10.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w Szkole Podstawowej w Borzęcicach [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze [kliknij]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze [kliknij]

 

 

 

 

 

Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. [kliknij]

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - [kliknij]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - [kliknij]

 

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz