Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXIII sesji

XXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 4 czerwca 2005r. W pierwszej części sesji Rada Miejska przyjęła trzy uchwały. Pierwszą uchwała dokonano zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Do budżetu wprowadzono 78.300zł dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Z tą uchwała wiąże się druga – w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego. Zasiłek okresowy przyznawany przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wynosił:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 30-40% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym przewidzianym dla osoby samotnie gospodarującej a dochodem danej osoby,

- w przypadku rodziny – 20-40% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym przewidzianym dla rodzin a dochodem danej rodziny.

Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

            Trzecią z uchwał zmieniono przyjętą na poprzedniej sesji uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wlkp. Zmiana dotyczy planu dla Kaniewa i sprowadza się do zastąpienia słów „sołectwo” słowami „miejscowość”. Zmiana podyktowana jest wymogami technicznymi dla Programu Odnowy Wsi.

            W drugiej, uroczystej części sesji nastąpiło wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wlkp. Irmie i Eugenowi Geisssert - inicjatorom pomocy dla mieszkańców Koźmina w okresie stanu wojennego, a obecnie głównym animatorom współpracy pomiędzy Bellheim i Koźminem Wlkp. Ponadto odznaką „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej udekorowano Janinę Garsztkę (działaczkę Kół Gospodyń Wiejskich, Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Rady Kobiet, założycielkę Zespołu Śpiewaczego "Koźminianki”) oraz Kazimierza Marchwiaka (pełniącego od ponad 45 lat funkcję sołtysa wsi Tatary).