Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXI sesji (nadzwyczajnej)

W dniu 7 kwietnia 2005r. o godz. 19.00. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Sesja zwołana została dla uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II. Rada Miejska przyjęła podczas niej oświadczenie o następującej treści:

Głębokim smutkiem napełniły się nasze serca,
gdy w sobotę 2 kwietnia 2005r. dotarła do nas wiadomoś
o śmierci Jana Pawła II
Dziękując Bogu za dar, jakim był dla świata Ojciec Święty Jan Paweł II , Papież – Polak – Karol Wojtyła
My Radni Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, którzy mieli to szczęście żyć w czasie posługi Największego z Rodu Polaków
żegnamy, oddając należną Mu cześć
Wielkiego Kapłana
Wielkiego Polaka
Wielkiego Człowieka,
który całym swym życiem przekazywał światu moc Miłości Boga i Bliźniego. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuistna niechaj Mu Świeci...