Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XLIII sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XLIII/2014

30 czerwca

2014r.

 

XLIII/260/2014

 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013

 

 

XLIII/261/2014

 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG Koźmin Wlkp.

 

 

XLIII/262/2014

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014

 

XLIII/263/2014

 

 

 

 

zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

 

 

XLIII/264/2014

 

zmiana uchwały w sprawie regulaminu targowiska

 

 

XLIII/265/2014

 

zmiana regulaminu targowiska

 

 

XLIII/266/2014

 

opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski

 

 

XLIII/267/2014

 

zbycie nieruchomości

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2014-10-07
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz