Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XXXIX sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXXIX/2014

28 marca 2014r

XXXIX/244/2014

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014

 

XXXIX/245/2014

 

wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

 

 

XXXIX/246/2014

 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

 

XXXIX/247/2014

 

ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 

XXXIX/248/2014

 

zmiana Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

 

 

XXXIX/249/2014

 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

 

XXXIX/250/2014

 

ustalenie opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

 

XXXIX/251/2014

 

utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 

 

XXXIX/252/2014

 

zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

 

 

XXXIX/253/2014

 

wynajem nieruchomości lokalowej

 


Data dodania dokumentu: 2014-07-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz