Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Synoradzkiego 3

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. niezabudowanej nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. przy ul. Synoradzkiego 3 o powierzchni  892 m². Nieruchomość zapisana jest w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 22447, 29750, 2706. Stanowi działkę pod zabudowę mieszkalną wolnostojącą, pełne uzbrojenie.

Cena wywoławcza nieruchomości  19.250,- zł + 22% VAT

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2005r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 2.000zł najpóźniej do dnia 14 lutego 2005r. do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.