Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z dnia 28.06.2013r. o wynikach naboru na stanowisko ds.przyjmowania wpłat opłaty za gosp. odpadami

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, ze w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw przyjmowania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wybrana Pani Kostrzewska  Kamilla zam.  Koźmin Wielkopolski.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona spośród kandydatów spełniających wymagania formalne oraz                          w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Koźmin Wlkp. 2013-06-28

 Burmistrz Miasta i Gminy 

 /-/ mgr inż. Maciej BratborskiData dodania dokumentu: 2013-06-28
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz