Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
BUD¯ET MIASTA I GMINY W LATACH 2003-2010

Budżet gminy na 2010 rok [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok [kliknij]

RB - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2010 r. [kliknij]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2010 rok [kliknij]  


Budżet gminy na rok 2009r. [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I połrocze 2009 roku [kliknij]

Budżet gminy na rok 2008 [kliknij] 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]  

Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 r. [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008r. [kliknij]


Wykonanie budżetu za 2007r. - informacja [kliknij], tabele [kliknij]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007r. - informacja [kliknij], tabele [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007r. [kliknij]

Budżet gminy na rok 2007 [kliknij]

Projekt budżetu na 2007: [uchwała wraz z załącznikami] [planowane zadania]


Wykonanie budżetu za 2006r.:informacja [kliknij], tabele [kliknij]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. informacja [kliknij]  tabele [kliknij]
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006r. [
kliknij]
Budżet na rok 2006 [
kliknij tutaj]
Informator budżetowy "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" [
kliknij]
Założenia projektu budżetu na rok 2006 [
kliknij]

Wykonanie budżetu za rok 2005 [kliknij]


Budżet gminy na rok 2003 [kliknij tutaj]
Budżet gminy na rok 2004 [
kliknij tutaj]
Wykonanie budżetu za 2003 [
kliknij tutaj]
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 [
kliknij tutaj]
Założenia projektu budżetu na rok 2005 [
kliknij tutaj]
Budżet gminy na rok 2005 [
kliknij tutaj]
Wykonanie budżetu za rok 2004. [
kliknij tutaj]

Raport z prac samorządu w latach 2003-2004 [
kliknij]


Data dodania dokumentu: 2012-03-07
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz