Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2011 - sesja 14

Numer

i

data

sesji

 

Numer
uchwały

 

Temat

 

 

 

XIV/26

Października

2011 r.

 

 

 

XIV/72/11

 

 

Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – Sądu Pracy.

 

 

XIV/73/11

 

 

 

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011.

 

 

 

XIV/74/11

 

 

 

Obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

 

 

XIV/75/11

 

 

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

XIV/76/11

 

 

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 

 

XIV/77/11

 

 

Określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

XIV/78/11

 

 

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 


Data dodania dokumentu: 2011-11-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz