Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji, która odbyła się 29 kwietnia koźmińscy radni przegłosowali uchwały dotyczące m.in. ustalenia nowych opłat za korzystanie z baseniu miejskiego i przedszkola. Zdecydowali o przeznaczeniu środków na nowe inwestycje - budowę placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła".

Na początku radni podjęli decyzję o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości w Góreczkach od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kilka dni przed sesją mieszkańcy wsi zwrócili się z prośbą o zabezpieczenie gruntów pod boisko sportowe oraz pomieszczeń z przeznaczeniem na ośrodek kulturalny.
- Ponieważ gmina nie posiada na terenie sołectwa Góreczki gruntów, które można by przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej, a jest możliwość nabycia nieodpłatnie takiej nieruchomości, trzeba z takiej propozycji skorzystać. Dotychczas działalność kulturalna w Góreczkach prowadzona była w budynku, w którym mieściła się administracja Zakładu Rolnego. Teraz obiekt ten przeznaczony jest do sprzedaży i nie wiadomo, czy nowy właściciel udostępniłby mieszkańcom swoje pomieszczenia - tłumaczył burmistrz Maciej Bratborski.
W ramach programu "Radosna Szkoła" w gminie Koźmin Wielkopolski powstaną cztery nowe place zabaw w: ZSP Borzęciczki, SP Borzęcice, SP Nr 3 i SP Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim.
Decyzją radnych gmina wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1.600 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda, na łączną kwotę 1.600.000,00 PLN.
- Emisja obligacji komunalnych ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na zadania inwestycyjne oraz pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań zawartych w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 - wyjaśnił włodarz.
Następnie rajcy przegłosowali uchwałę o przyjęciu nowych stawek opłat za przedszkole, które obowiązywać będą od 1 września 2011 roku.
- Przez ostatnie dziesięć lat nie dokonywaliśmy zmian w opłatach dlatego teraz przyszedł najwyższy czas by to zrobić. Wpływy z opłat są znacznie mniejsze, niż koszty utrzymania przedszkola. W znacznym stopniu przedszkole utrzymywane jest z budżetu gminy. Trzeba te opłaty urealnić - argumentował tę decyzję burmistrz Maciej Bratborski.
Dotychczas opłata za dziewięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła 105 zł teraz będzie to 140 zł, za pięciogodzinny pobyt było 78 zł a będzie 54 zł.
Opłaty wyliczono na podstawie szczegółowej analizy kosztów w roku 2010. Koszt pobytu dziecka w przedszkolu w analizowanym roku wyniósł 2,77zł za jedną godzinę (bez wyżywienia). Biorąc jednak pod uwagę trudną sytuację materialną wielu rodzin przyjęto znacznie niższe stawki godzinowe. Wysokość opłat za świadczenia, wykraczające poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, udzielane przez przedszkola nie obejmuje kosztów wyżywienia.
Od tego sezonu wzrosną także ceny biletów na basen kąpielowy, które nie były zmieniane od 2004 roku.
- Od tego czasu wzrosły koszty utrzymania basenu, które w znacznej części ponosi budżet gminy. Od stycznia 2011 r. wzrosła także stawka podatku VAT - tłumaczył burmistrz.
Nowe ceny biletów, które uwzględniają już podatek VAT, to: 7 zł za bilet normalny, 3,50 zł za bilet ulgowy (dzieci, młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści), 16,50 zł za bilet jednorazowy rodzinny - ważne dla 4 osób w wariancie: 1 osoba dorosła i 3 dzieci do lat 16 lub 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 16, 170 zł za karnet imienny normalny i 85 zł za ulgowy (na 30 wejść jednorazowych w sezonie).


Data dodania dokumentu: 2011-05-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz