Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2011 - sesja 6

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

VI/11

16 marca 2011 r.

 

 

 

 

 

 

VI/25/11

Zmiany w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011

 

VI/26/11

 

 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031

 

 

VI/27/11

 

 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego

 

 

VI/28/11

 

 

Wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009-2013

 

 

VI/29/11

 

 

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

VI/30/11

 

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

 

VI/31/11

 

Wyrażenie zgody na połączenie lokali mieszkalnych

 

 


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-19
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz