Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej

Na sesji, która odbyła się 16 marca, radni przyjęlisiedem uchwał, większość z nich dotyczyła zmian w budżecie. Pismem Ministra Finansów o 60.181 zł zmniejszono subwencję oświatową. Kwotę 70 tys. zł radni przeznaczyli na oświatę i wychowanie – chodzi tu głownie o zakup artykułów żywnościowych do przedszkola. Znaczącą kwotę – 400 tys. zł radni przekierowali na budowę targowiska przy ulicy Krotoszyńskiej, dotychczas zadanie to figurowało pod nazwą budowa parkingu. O taką samą kwotę zwiększono wydatki na przebudowę obiektów sportowych przy ulicy Floriańskiej. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego gmina otrzyma wsparcie w kwocie 663.930 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta zostanie przeznaczona na: remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie - 239.072,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w Staniewie - 180.955,00 zł oraz na budowę obiektu kulturalno – sportowe w Starej Obrze - 243.903,00 zł. Kolejnym punktem tej sesji było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Spółka Koźmińskie Usługi Komunalne 18 lutego tego roku złożyła wniosek do Rady Miejskiej o zatwierdzenie taryf za wodę dostarczaną przez spółkę oraz za odprowadzanie ścieków. Taryfy określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przy podwyżce uwzględniono wzrost cen materiałów, usług, nośników energii, paliw, podatków, opłat środowiskowych, wzrost płacy minimalnej oraz pochodnych wynagrodzeń w roku obowiązywania nowych taryf. Zmiany obowiązywać będą od 1 maja 2011 roku.
1. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości:
a) 2,72 zł za 1 m3 – na cele zaopatrzenia gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno – oświatowych i kultury fizycznej oraz gospodarstw rolnych i hodowlanych i na cele przeciwpożarowe,
b) 2,88 zł za 1 m3 – dla przemysłu i odbiorców pozostałych kategorii.
2. Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków:
a) 3,94 zł za 1 m3 – z gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkół i przedszkoli jednostek, kulturalno – oświatowych i kultury fizycznej,
b) 5,18 zł za 1 m3 – z zakładów przemysłowych i od użytkowników pozostałych kategorii.
3. Opłata abonamentowa (stała) miesięczna:
a) 3,95 zł – dla odbiorców wody rozliczanych wg wodomierza o przekroju do 25 mm,
b) 7,90 zł – dla odbiorców wody rozliczanych wg wodomierza o przekroju powyżej 25 mm.

W trakcie wolnych głosów i wniosków radny i zarazem członek Społecznej Rady przy SPZOZ w Krotoszynie  Janusz Burdziąg, Poinformował, że od 1 lipca br. zmieni się charakter pogotowia ratunkowego w Koźminie Wlkp., tzn. nie będzie lekarza, tylko dwóch ratowników i kierowca. Ponadto w szpitalu koźmińskim nie działa gabinet ortopedy, jest to spowodowane tym, że nie zgłosił się żaden lekarz z  taką specjalizacją. Jeśli chodzi o poradnię chirurgiczną kontrakt jest podpisany do końca czerwca i jeśli będzie lekarz kontrakt zostanie przedłużony, ale może się, zdarzyć podobnie, jak w przypadku pogotowia, że wojewoda wykreśli dofinansowanie na ten cel. 


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz