Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Informacja z VI sesji Rady Miejskiej

Na sesji, która odbyła się 16 marca, radni przyjęlisiedem uchwał, większość z nich dotyczyła zmian w budżecie. Pismem Ministra Finansów o 60.181 zł zmniejszono subwencję oświatową. Kwotę 70 tys. zł radni przeznaczyli na oświatę i wychowanie – chodzi tu głownie o zakup artykułów żywnościowych do przedszkola. Znaczącą kwotę – 400 tys. zł radni przekierowali na budowę targowiska przy ulicy Krotoszyńskiej, dotychczas zadanie to figurowało pod nazwą budowa parkingu. O taką samą kwotę zwiększono wydatki na przebudowę obiektów sportowych przy ulicy Floriańskiej. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego gmina otrzyma wsparcie w kwocie 663.930 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta zostanie przeznaczona na: remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie - 239.072,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w Staniewie - 180.955,00 zł oraz na budowę obiektu kulturalno – sportowe w Starej Obrze - 243.903,00 zł. Kolejnym punktem tej sesji było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Spółka Koźmińskie Usługi Komunalne 18 lutego tego roku złożyła wniosek do Rady Miejskiej o zatwierdzenie taryf za wodę dostarczaną przez spółkę oraz za odprowadzanie ścieków. Taryfy określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przy podwyżce uwzględniono wzrost cen materiałów, usług, nośników energii, paliw, podatków, opłat środowiskowych, wzrost płacy minimalnej oraz pochodnych wynagrodzeń w roku obowiązywania nowych taryf. Zmiany obowiązywać będą od 1 maja 2011 roku.
1. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości:
a) 2,72 zł za 1 m3 – na cele zaopatrzenia gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno – oświatowych i kultury fizycznej oraz gospodarstw rolnych i hodowlanych i na cele przeciwpożarowe,
b) 2,88 zł za 1 m3 – dla przemysłu i odbiorców pozostałych kategorii.
2. Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków:
a) 3,94 zł za 1 m3 – z gospodarstw domowych, służby zdrowia, szkół i przedszkoli jednostek, kulturalno – oświatowych i kultury fizycznej,
b) 5,18 zł za 1 m3 – z zakładów przemysłowych i od użytkowników pozostałych kategorii.
3. Opłata abonamentowa (stała) miesięczna:
a) 3,95 zł – dla odbiorców wody rozliczanych wg wodomierza o przekroju do 25 mm,
b) 7,90 zł – dla odbiorców wody rozliczanych wg wodomierza o przekroju powyżej 25 mm.

W trakcie wolnych głosów i wniosków radny i zarazem członek Społecznej Rady przy SPZOZ w Krotoszynie  Janusz Burdziąg, Poinformował, że od 1 lipca br. zmieni się charakter pogotowia ratunkowego w Koźminie Wlkp., tzn. nie będzie lekarza, tylko dwóch ratowników i kierowca. Ponadto w szpitalu koźmińskim nie działa gabinet ortopedy, jest to spowodowane tym, że nie zgłosił się żaden lekarz z  taką specjalizacją. Jeśli chodzi o poradnię chirurgiczną kontrakt jest podpisany do końca czerwca i jeśli będzie lekarz kontrakt zostanie przedłużony, ale może się, zdarzyć podobnie, jak w przypadku pogotowia, że wojewoda wykreśli dofinansowanie na ten cel. 


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz