Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad I sesji
Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej zwołana została na czwartek, 2  grudnia 2010 r. Sesja odbędzie się o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Przyjemskich 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przejęcie prowadzenia obrad przez najstarszego wiekiem radnego.

3. Ślubowanie radnych.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

9. Sprawozdanie Burmistrza o stanie gminy.

10. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej,

b) przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim,

c) powołania komisji rewizyjnej.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad I sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-04-18
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz