Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
BUD¯ET 2011

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2011 rok [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - IV kwartał [kliknij]

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb -27S [kliknij]

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb - 27S [kliknij]

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [kliknij]

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji Rb-Z [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - II kwartał [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - I kwartał [kliknij]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2011 roku [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I połrocze 2011 roku [kliknij]

BUDŻET MIASTA I GMINY NA ROK 2011 - [kliknij]

Załączniki do budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2011 - [kliknij

Nr 1A - Dochody budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 1B - Dochody budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 2A - Wydatki budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 2B - Wydatki budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 5 - Wydatki na proj. "Stop bezrobociu - chcę pracować" - [kliknij]

Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - [kliknij]

Nr 8 - Wydatki z zakresu ochr. środ. i gosp. wod. (dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - [kliknij]

Nr 9 - Fundusz Sołecki - [kliknij]


Opinia o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Projekt BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2011 - [kliknij]

Załączniki do projektu budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 3 - Rozchody budżetu w roku 2011 - [kliknij]

Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2011 - [kliknij]

Nr 5 - Wydatki na realizację projektu systemowego "Stop bezrobciu, chcę pracować" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS - [kliknij]

Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu w roku 2011- [kliknij]

Nr 7 - [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - III kwartał [kliknij] 


Data dodania dokumentu: 2010-12-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz