Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał - Sesja XII
 

Numer
i data sesji

Numer uchwały

Temat

Sesja XII

23 stycznia

2004r.


XII/105/2004


XII/106/2004
XII/107/2004


XII/108/2004

XII/109/2004

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

wprowadzenia zmiany do uchwały
Nr XI/100/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie
zmian budżecie miasta i gminy Koźmin Wlkp.
na rok 2003

uchwalenia budżetu miasta i gminy Koźmin
Wlkp. na rok 2004

nabycia pawilonu handlowego (Orla)

zbycia nieruchomości gruntowej (Orla)