Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XIV sesji Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbyła się 22 kwietnia 2004r. Głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno o wykonaniu budżetu, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium.
Ponadto Rada przyjęła dwie uchwały określające wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy oraz cen biletów wstępu na basen kąpielowy.
Miesięczne stawki czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność miasta i gminy ustalono w następującej wysokości:
1) pomieszczenia gospodarcze - 0,60 zł/m2
2) garaż - 2,74 zł/m2,
3) garaż pobudowany przez najemcę - 1,43 zł/m2
4) pozostałe lokale - 8,45 zł/m2
Natomiast stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. wynosić będą:
1) za grunty, na których zlokalizowane są obiekty handlowe stanowiące własność dzierżawcy - 6,03 zł/m2 m-cznie
2) pozostałe grunty związane z działalnością gospodarczą (np. place, tereny składowe) - 0,12 zł/m2 m-cznie
3) grunty rolnicze wykorzystywane jako ogrody - 0,17 zł/m2 rocznie
4) pozostałe grunty użytkowane rolniczo w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu :
grunty orne użytki zielone
kl. I - 7,16 q/ha kl. I - 7,16 q/ha
kl. II - 6,52 q/ha kl. II - 5,83 q/ha
kl. IIIa - 5,83 q/ha kl. III - 4,60 q/ha
kl. IIIb - 4,94 q/ha kl. IV - 3,29 q/ha
kl. IVa - 3,95 q/ha kl. V - 1,73 q/ha
kl. IVb - 2,96 q/ha kl. VI - 0,63 q/ha
kl. V - 1,73 q/ha
kl. VI - 0,75 q/ha
rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.
Nowe stawki obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2004r. i oznaczają one wzrost w stosunku do obecnych o 3,5% czyli o wysokość wzrostu podatków gruntowych.
Podwyższeniu uległy również bilety wstępu na basen kąpielowy. Wynikły one ze znacznego wzrostu kosztów utrzymania basenu od czasu ustalenia dotychczasowych cen (2002r.) oraz objęcia biletów od 1 maja 7% stawką VAT. Nowe ceny biletów wstępu na koźmiński basen będą wynosiły:
1) bilety jednorazowe: normalny - 6zł, ulgowy (dzieci, młodzież szkolna, studenci, renciści i emeryci) - 3zł,
2) bilety jednorazowe rodzinne ważna dla 4 osób (1 osoba dorosła + 3 dzieci do lat 16 lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci) - 15zł,
3) karnety imienne ( na 30 wejść jednorazowych w sezonie): normalny - 15zł, ulgowy - 75z