Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
201001p.sprzedaż kopernika

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości   stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

 

Nieruchomość położona w Koźminie Wlkp. w rejonie ul. Kopernika oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 385 o powierzchni  890 m² zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 13745. 

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

Wykazana do sprzedaży nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 34.001,40 zł brutto

 

Przetarg odbędzie się dnia 22 lutego 2010r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 – sala sesyjna.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miasta i Gminy wadium w wysokości 3.400,- zł najpóźniej do dnia 18 lutego 2010r. do godziny 15.30.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel.          (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Koźmin Wlkp. dnia 13.01.2010r.

 


Data dodania dokumentu: 2010-01-14
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz