Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał 2008 - XVIII sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XVIII

28 października

2008r.

XVII/132/08

 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,

 

XVII/133/08

 

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

 

XVII/134/08

 

wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim

 

XVII/135/08

 

 

opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

XVII/136/08

 

 

gminny program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-11-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz