Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne :

 

wykształcenie co najmniej średnie maturalne,

umiejętność obsługi komputera,

umiejętność organizacji pracy w warunkach okresowego zwiększenia zadań,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

polskie obywatelstwo,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe :

nieposzlakowana opinia,

doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,

znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dotyczących oświaty,

obsługa urządzeń biurowych,

znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, co najmniej podstawowa.

Zakres obowiązków :

- prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,przepisywanie korespondencji , prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi, prowadzenie dokumentacji uczniów, prowadzenie teczek z aktami   osobowymi pracowników szkoły,

odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne sekretariatu,

przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i przepisów bhp,

dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu uczniów, pracowników i rodziców,

wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,

-    po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej,zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

 Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.

 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

3.Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z  pełni praw  publicznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń : od 01 września  do 15 września 2008 r.  na adres: Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, ul. Kopernika 1, 63-720 Koźmin Wlkp.

                                   

Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.mgr Arkadiusz Zmyślony


Data dodania dokumentu: 2008-09-01
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-03
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz