Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne :

 

wykształcenie co najmniej średnie maturalne,

umiejętność obsługi komputera,

umiejętność organizacji pracy w warunkach okresowego zwiększenia zadań,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

polskie obywatelstwo,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe :

nieposzlakowana opinia,

doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,

znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dotyczących oświaty,

obsługa urządzeń biurowych,

znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, co najmniej podstawowa.

Zakres obowiązków :

- prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,przepisywanie korespondencji , prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi, prowadzenie dokumentacji uczniów, prowadzenie teczek z aktami   osobowymi pracowników szkoły,

odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne sekretariatu,

przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i przepisów bhp,

dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu uczniów, pracowników i rodziców,

wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,

-    po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej,zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

 Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.

 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

3.Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z  pełni praw  publicznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń : od 01 września  do 15 września 2008 r.  na adres: Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, ul. Kopernika 1, 63-720 Koźmin Wlkp.

                                   

Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.mgr Arkadiusz Zmyślony


Data dodania dokumentu: 2008-09-01
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-03
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz