Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2008 zapytanie do przetargu wyrebin

Zapytanie:

1. Czy Wykonawca ma obowiązek wypełnienia kosztorysu ofertowego, łącznie z wiodącymi narzutami i stawkami kosztorysu, tabelą elementów scalonych, oraz opisami pozycji przedmiaru, (R,M,S), wraz z cenami jednostkowymi R, M, S, oraz wartościami poszczególnych elementów składowych?

2. Jaki będzie sposób rozliczenia w/w robót w przypadku zmian przewidywanych zakresów robót ( zwiększenie lub zmniejszenie ilości w poszczególnych pozycjach ),ewentualnie w przypadku zaistnienia sytuacji wykonania robót, nie objętych pierwotnym kosztorysem ofertowym.

Odpowiedź na zapytanie:

W związku z skierowaną prośbą o udzielenie informacji dotyczących treści SIWZ wyjaśniamy, co następuje:

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kosztorysu ofertowego wg. własnego oprogramowania, który musi zawierać wszelkie narzuty i stawki, opisy pozycji i ceny jednostkowe oraz wartości poszczególnych elementów składowych przy zachowaniu zakresu rzeczowego i przyjętej technologii robót.

2. W przypadku zmian przewidywanych zakresów robót, rozliczenie robót następować będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego przy zachowaniu czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-05-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz