Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski od 1 maja 2008r. oprócz dotychczas obowiązujących form doręczania pism przyjmuje również dokumenty elektroniczne. W tym celu uruchomiono elektroniczną skrzynkę podawczą pod adresem http:// kozminwlkp.eboi.pl, która umożliwia doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego.

Do obsługi elektronicznego biura obsługi interesanta preferowaną przeglądarką jest Internet Explorer.

Informujmy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

·         sporządzone w jednym z niżej wymienionych formatów elektronicznych:

            - dokument Word (rozszerzenie: .doc)

            - dokument Excel (rozszerzenie: .xls)

            - dokument tekstowy (rozszerzenie: .rtf)

            - dokument tekstowy (rozszerzenie: .txt)

            - dokument PDF (rozszerzenie: .pdf) Microsoft Word

·         opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Od podmiotów publicznych dokumenty elektroniczne przyjmowane są również na dyskietce, płycie CD lub pendrive. Na tych nośnikach zapisujemy również podmiotom publicznym urzędowe poświadczenie odbioru pisma.

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-04-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-05-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz