Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji

30 kwietnia o godz.14.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2007 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a.) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b.) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c.) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d.) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

e.) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej

f.) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej i głosowanie.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a.) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

b.) zbycia nieruchomości gruntowej (2 projekty uchwał)

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski

8. Zakończenie obrad XIV sesji.

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-04-22
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz