Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał 2008 - XIII sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XIII

28 marca

2008r.

 

XIII/98/08

 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

 

 

XIII/99/08

 

wprowadzenia zmian do uchwały o opłacie targowej

 

 

XIII/100/08

 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

XIII/101/08

 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

 

 

XIII/102/08

 

przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2020

 

 

XIII/103/08

 

zamiaru realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski” w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym

 

 

 

XIII/104/08

 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

XIII/105/08

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodar-owania przestrzennego w Kominie Wlkp. w rejonie ul. Łącznej, Poznańskiej, M.Kopernika i torem kolejowym

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-04-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz