Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości :

Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca rolę klasy IIIa wg ewidencji gruntów działka nr 103/4 położona w Lipowcu o powierzchni 0,3600 ha zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 28192. Działka położona na granicy miasta Koźmina Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości        76.320,- zł brutto

Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2007r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pokój nr 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na konto w PKO BP O/Koźmin Wlkp. Nr 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374 wadium w wysokości 7.000,- zł najpóźniej do dnia 19 czerwca 2007r. do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

 

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy urzędu.

 


Data dodania dokumentu: 2007-05-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz