Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji

27 marca 2007 r. o godz.14.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z III sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a.) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej,

b.) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2007,

c.) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007,

d.) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

e.) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2020,

f.) wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie,

g.) stanowiska Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim dotyczącego zamiaru utworzenia Województwa Środkowopolskiego,

h.) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,

i.) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Orli,

j.) zbycia nieruchomości (trzy projekty uchwał).

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad IV sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2007-03-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz