Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał 2006 - sesja III

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

III/2006

29 grudnia

2006r.

 

III/16/06

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006

 

 

III/17/06

wykaz wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 

 

 

III/18/06

wysokość stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.,

 

 

III/19/06

budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2007

 

 

 

III/20/06

najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską

 

 

 

III/21/06

wybór sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedlowych

 

 

 

III/22/06

ustanowienie hipoteki zwykłej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-01-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-30
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz