Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte podczas XXXV sesji

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXXV/06

30.06.2006r

 

XXXV/266/06   

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

 

XXXV/267/06

zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2004-2007

 

 

XXXV/268/06

zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa

XXXV/269/06

określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

XXXV/270/06

nadanie statutu Urzędowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

XXXV/271/06

konsultacje społeczne

 

 

 

XXXV/272/06

przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

XXXV/273/06

zbycie nieruchomości

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-01-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz