Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacje związane z wyborami samorządowymi - 2006

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim

Szymczak Marek                       Przewodniczący
Walczak Eugeniusz                   Zastępca Przewodniczącego
Bartkowiak Monika                    Członek
Maćkowiak Maria                      Członek
Mazur Henryk                           Członek
Rychlik Marianna                       Członek
Ziętkiewicz Marcin                     Członek   

      Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

            /-/  Marek Szymczak

 

Uchwała Nr 2

Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 20 października 2006r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składzie określonym w załącznikach

od nr 1 do nr 7 niniejszej uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Marek Szymczak

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

1/       Flejsierowicz Paweł - Przewodniczący

2/       Czerwińska Danuta - Zastępca Przewodniczącego

3/       Szymańska Agnieszka - Członek

4/       Maćkowiak Kazimierz - Członek

5/       Stefaniak Elżbieta - Członek

6/       Kukfisz Karolina - Członek        

7/       Krzymiński Walenty- Członek

8/       Grygiel Elżbieta - Członek

9/   Marciniak Katarzyna - Członek

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Koźminie Wielkopolskim

1/   Marcisz Katarzyna - Przewodnicząca

2/   Cholewińska Grażyna - Zastępca Przewodniczącego

3/   Kołaczkowska Hanna - Członek

4/   Robakowska Sylwia - Członek

5/    Błaszczyk Justyna - Członek

6/    Maciejewski Łukasz - Członek

7/    Krawiec Agnieszka  - Członek

8/    Bajodek Anna - Członek

9/    Adamiak Beata - Członek

   

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim

1/   Lewandowicz Marek - Przewodniczący

2/   Krawczyk Beata - Zastępca Przewodniczącego

3/   Waśkowiak Marzena - Członek

4/    Ignasiak Paulina - Członek

5/    Pawlik Anna - Członek

6/    Kubiak Szymon - Członek

7/    Szymańska Wioletta - Członek

8/    Marciniak Magdalena - Członek

9/    Kucharska Katarzyna - Członek

 

 

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Mokronosie

1/    Marek Dominik- Przewodniczący

2/    Serek Irena - Zastępca Przewodniczącego

3/    Szaramowicz Agnieszka - Członek

4/    Błażejczak Anna - Członek

5/    Wielebska Halina - Członek 

6/    Kamiński Marek - Członek

7/    Kozłowski Eugeniusz - Członek

8/    Baranowska Małgorzata - Członek

                

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Koźminie Wielkopolskim

1/    Plucińska Teresa - Przewodnicząca

2/     Ratajczyk Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego

3/    Kołaczkowska Malwina - Członek

4/    Wałęsa Beata - Członek

5/     Tasiemski Lucjan - Członek

6/     Karbowiak Agnieszka - Członek

7/     Jabłoński Mikołaj- Członek

8/     Gołąbek Barbara - Członek

9/     Pluciński Grzegorz  - Członek

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr  6  w Borzęciczkach

1/    Ulatowska Hanna - Przewodnicząca

2/    Marcisz Arkadiusz - Zastępca Przewodniczącego

3/    Kaźmierczak Paulina - Członek

4/    Gromadzińska Magdalena- Członek

5/    Marek Przemysław - Członek                                 

6/    Mucha Monika - Członek

7/    Kot Agnieszka - Członek

8/    Orpel Dorota - Członek

9/    Misiak Danuta - Członek

 

Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej Nr 7  w Wałkowie

1/    Wybierała Wioleta - Przewodniczący

2/    Wałęsa Piotr - Zastępca Przewodniczącego

3/    Goździńska Magdalena - Członek

4/    Banaszak Anna - Członek

5/    Grzelak Agnieszka - Członek

6/     Marek Halina - Członek

7/    Zawikowska Dorota - Członek

8/    Dutkowiak Paulina   - Członek

9/    Drabik Bogumiła - Członek


Data dodania dokumentu: 2006-10-13
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-10-27
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski