Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Koźmin Wlkp. 29.9.2006r.

GK 7015/17/06

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.( Dz. U. Nr 132 poz.622 z późn. zm). Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje o znajdującym się na terenie miasta i gminy podmiotach „zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych”, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 

 

Lp.

 

Firma

 

Siedziba firmy

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu

Adresy punktów

sprzedaży sprzętu

1

Koźmińskie Usługi Komunalne

sp. z o o.

ul. Floriańska 21

63 – 720 Koźmin Wlkp.

tel. (0-62) 7216751

Składowisko odpadów w Orli

 

------

2

P.H.A.P„ARKA2”

s.c

Wanda,Kazimierz, Irena, Krzysztof Barańczakowie

ul. Cmentarna 18

63 – 330 Dobrzyca

P.H.A.P„ARKA2”s.c

ul. Krotoszyńska 4

63 – 720 Koźmin Wlkp.

P.H.A.P„ARKA2”

s.c

ul. Krotoszyńska 4

63 – 720 Koźmin Wlkp.

 

            Zgodnie z art. 35 oraz 36 ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto nie stosuje sie to w/w przepisów zgodnie z art 73 oraz 74 tejże ustawy podlega karze grzywny.

            Ponadto zgodnie z art.42 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) sprzedawca detaliczny oraz hurtowy zobowiązany jest przy sprzedaży sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego do gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Data dodania dokumentu: 2006-10-02
Dodał(a): Mariusz Dymarski