Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Koźmin Wlkp. 29.9.2006r.

GK 7015/17/06

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.( Dz. U. Nr 132 poz.622 z późn. zm). Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje o znajdującym się na terenie miasta i gminy podmiotach „zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych”, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 

 

Lp.

 

Firma

 

Siedziba firmy

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu

Adresy punktów

sprzedaży sprzętu

1

Koźmińskie Usługi Komunalne

sp. z o o.

ul. Floriańska 21

63 – 720 Koźmin Wlkp.

tel. (0-62) 7216751

Składowisko odpadów w Orli

 

------

2

P.H.A.P„ARKA2”

s.c

Wanda,Kazimierz, Irena, Krzysztof Barańczakowie

ul. Cmentarna 18

63 – 330 Dobrzyca

P.H.A.P„ARKA2”s.c

ul. Krotoszyńska 4

63 – 720 Koźmin Wlkp.

P.H.A.P„ARKA2”

s.c

ul. Krotoszyńska 4

63 – 720 Koźmin Wlkp.

 

            Zgodnie z art. 35 oraz 36 ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto nie stosuje sie to w/w przepisów zgodnie z art 73 oraz 74 tejże ustawy podlega karze grzywny.

            Ponadto zgodnie z art.42 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) sprzedawca detaliczny oraz hurtowy zobowiązany jest przy sprzedaży sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego do gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Data dodania dokumentu: 2006-10-02
Dodał(a): Mariusz Dymarski