Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wszczęcie postepowania - instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na podstawie art. 32 ust. 1; art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że
w dniu 08.08.2006 r. do Urzędu wpłynął wniosek złożony przez Polską Telefonię Cyfrową Spółka z o.o. Warszawa, za pośrednictwem Pana Witolda Żarskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na instalację urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej w Koźminie Wlkp. przy ul. Wierzbowej należącym do Polskiej Telefonii Komórkowej Spółka z o.o. , arkusz mapy 16, nr ewidencyjny działki 723/33.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 17.08.2006r. od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11, pok. nr 5.Data dodania dokumentu: 2006-08-17
Dodał(a): Mariusz Dymarski