Informacje o środowisku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacje o aktualnych oraz zakończonych postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji środowiskowych znajdują się w bazie OOŚ

Konsultacje społeczne projektu "Program ochrony środowiska na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028"

2021-01-22

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż w dniach od 25.01.2021 do 15.02.2021 roku odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Program Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024 z z perspektywą do roku 2028 dla Gminy Koźmin Wielkopolski"

Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2024 z z perspektywą do roku 2028 dla Gminy Koźmin Wielkopolski można zapoznać się:

  • na stronie internetowej: www.bip.kozminwlkp.pl,
  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pok. nr 5.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 15.02.2021 roku:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: m.wozny@kozminwlkp.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu "Program ochrony środowiska na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Woźny
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:268