Informacje nieudostępnione

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Formularz wniosku

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

Część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze umożliwienia wstępu m.in. na posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG Koźmin Wlkp.
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Irena Maroszek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:175