Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXXV sesji
[kliknij],

XXXV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. zwołana została na dzień 30 czerwca 2006r., godz. 1400. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9. Porządek obrad przewiduje następujące punkty:

1. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji.

2. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006 [kliknij],

b) zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa [kliknij],

c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego [kliknij],

d) nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij],

e) zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgach wyborczych [kliknij],

f) konsultacji społecznych [kliknij],

g) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij],

h) zbycia nieruchomości [kliknij].

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.


Data dodania dokumentu: 2006-06-26
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-06-27
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski