Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.
ul. Krotoszyńska 16, 63 - 720 Koźmin Wlkp.
tel/fax (062) 721-67-10, e-mail:mgopskozmin@post.pl

1. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na „Gotowanie ciepłych posiłków ( obiadów ) i dostarczanie do szkół własnym transportem w pojemnikach dostosowanych do przewożenia ciepłych posiłków - dla uczniów Sp. w Mokronosie , Starej Obrze, Borzęcicach , Sp. Nr 1 i Nr 3 w Koźminie Wlkp. , Gimnazjum w Koźminie Wlkp. w ilości do 250 porcji w dni  nauki szkolnej”.

 

2. Termin realizacji zamówienia : 04.09.2006 r.  - 22.12.2006 r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 oraz ze strony internetowej: www.kozminwlkp.pl

4. Przedmiot zamówienia obejmuje gotowanie i dowóz ciepłych posiłków ( kod CPV 15894210 - 6 posiłki ).

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : siedzibie zamawiającego. Koperta oznaczona: Przetarg na gotowanie i dowóz ciepłych posiłków”.

Termin złożenia ofert upływa  23.06.2006 r. o godz.10.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:

          1). Katarzyna Płóciennik tel. (062) 721-67-10

          2). Zbigniew Krawicki    tel. (062) 721-67-10

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6. Otwarcie ofert nastąpi w : w siedzibie zamawiającego pokój nr 4 dniu 23.06.2006r. godz.10.15.

7. W przetargu mogą wziąć  udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22, nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień  .

8. Kryteria oceny:

       - cena - 100%                                                                  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2006-06-05
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-06-05
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski