Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXXIII sesji

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. zwołana została na dzień 27 kwietnia 2006r., godz. 1400. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad przewiduje następujące punkty:

1. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

2. Interpelacje radnych.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym opinie poszczególnych komisji),

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku     o udzielenie absolutorium,

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej i głosowanie.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006 [kliknij],

b) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii [kliknij],

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego [kliknij],

d) zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata     2004-2007 [kliknij],

e) nabycia nieruchomości [kliknij],

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.


Data dodania dokumentu: 2006-04-21
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-04-21
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski